Általános Szerződési Feltételek

Megszakítások és mulasztások a szolgáltatásban. Bár törekszünk arra, hogy a weboldal színvonala továbbra is magas maradjon a folyamatosság fenntartása mellett, hogy az internet eleve nem egy stabil médium és bármikor előfordulhatnak hibák, kihagyások, megszakítások és késedelmes a szolgáltatásban. Nem fogadunk el semmilyen felelősséget sem ilyen hibákból, kihagyásokból, megszakításokból és a késedelmekből eredően, vagy a szolgáltatás folyamatosságának fenntartására, vagy a webhely (vagy annak akármely résznek) működtetésére, vagy a webhelyen nyújtott szolgáltatás fenntartására vonatkozó kötelezettséget. A weboldal specifikációját időnként értesítés nélkül is megváltoztathatjuk. A weboldallal kapcsolatos információ Bár mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a webhelyen található információ pontos és teljes legyen, az itt közölt információk egy része harmadik féltől származik és nem áll módunkban annak hitelességét és teljeskörűségét ellenőrizni. Nem vállalunk semmilyen kötelezettséget sem a weboldalon található információk pontatlanságából, vagy a kihagyásokból eredően, vagy az Ön, vagy bármelyik weboldal használó, vagy bármely más személy által közölt adatokkal kapcsolatban. A weboldal Ön által történő használata Ezt a weboldalt csakis törvényes célokra használhatja álláskeresés, vagy a karrierjének előmozdítására igénybe vett segítség céljából. Semmilyen körülmények között sem kísérelheti meg a weboldal, vagy az azon keresztül közölt adatok biztonságának aláásását. Különösen, de minden korlátozás nélkül nem keresheti fel, változtathatja meg, vagy törölheti azokat az információkat, amelyhez hozzáférésre nem jogosult, nem kísérelheti meg a rendszer túlterhelését, vagy elárasztását spam üzenetekkel, nem intézkedhet vagy használhat semmilyen eszközt, eljárást, vagy szoftvert a weboldal üzemelésének leállítására, késleltetésére, megkárosítására vagy bármilyen beavatkozásra a weboldallal kapcsolatban, nem kísérelheti meg a weboldalon tárolt bármely szoftver, kódolás, vagy adat dekódolását, szétválasztását, vagy módosítását. Kizárólag Ön felelős az Ön által erre a weblapra benyújtott információkért. Ön felelős azért, hogy az Ön által megadott információ igaz, pontos, naprakész és nem félrevezető vagy megtévesztésére alkalmas, és hogy az nem diszkriminatív, obszcén, sértő, rágalmazó vagy más szempontból illegális, törvénytelen, vagy nem sért bármely joghatóság szerinti törvénykezést, szabályozást, irányelvet, vagy szokásjogot, vagy bárkinek a szerzői jogokhoz, védjegyhez vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Ön azért is felelős, hogy ellenőrizze azt, hogy az információk, adatok és fájlok, valamint más eljárások és meghajtók vírusmentesek, amelyek kárt tehetnének vagy megzavarhatnák a rendszert vagy az ott tárolt adatokat azoknak a weboldalra történő benyújtása előtt. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy eltávolítsunk minden Ön által megadott információt a honlapról a saját belátásunk szerint, bármikor és bármilyen okból mindenféle magyarázat nélkül. Az Ön által benyújtott információk Az Ön által megadott információt felhasználjuk (ideértve, de nem korlátozva azt, az érzékeny személyes adatokra), a felvételi eljárás és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok elősegítése érdekében. Ez magában foglalja többek között azt, hogy feldolgozzuk és tároljuk az adatokat (ideértve, de nem korlátozva azt az érzékeny személyes adatokra), és online továbbítjuk azokat, vagy rendelkezésre bocsátjuk a leendő munkáltatóknak és ügyfeleknek; a megüresedésekről és felvételekről szóló információkat a jelöltek számára továbbítjuk és közvetlenül nyilvánosságra hozzuk a weboldalon. Harmadik felet veszünk igénybe az információ feldolgozására a munkafelvételi folyamat részeként. Az Ön által közölt adatokat összegyűjthetjük és összesíthetjük azért, hogy csoportként jobban megértsük felhasználóinkat, és jobb szolgáltatást nyújthassunk részükre. Meg is oszthatjuk az összesített információt a kiválasztott harmadik felekkel, az egyes nevek és azonosító adatok felfedése nélkül. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által közölt információkat felhasználhassuk (beleértve korlátozás nélkül, az érzékeny személyes adatokat) a következő formák bármelyikében. Minden Ön által közölt adatot a brit adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozunk fel, amelyet az online regisztráció és a pályázati űrlapok, valamint minden további űrlapok, felmérések és személyes adatok kitöltésével szolgáltat a weblap használata során. Személyes adataival kapcsolatban részletes magyarázattal az adatvédelmi eljárásunkban szolgálunk. Biztonság és jelszavak Annak érdekében, hogy jelöltként nyilvántartásba kerüljön és jelentkezhessen az álláshirdetésekre ezen a weboldalon, e-mail címét és jelszavát kell használnia. Ön felelős egyedül jelszava biztonságáért és megfelelő használatáért, amit bizalmasan kell kezelnie és senkinek sem szabad a tudomására hoznia. Azonnal értesítenie kell bennünket, ha úgy véli, hogy jelszava más személy tudomására juthatott és annak jogosulatlan felhasználása felmerülhet. Nem vállalunk felelősséget a jelszó jogosulatlan vagy helytelen felhasználása vagy felfedése kapcsán. Felmondás Felmondhatjuk a regisztrációját és / vagy megtagadhatjuk a weboldalhoz, vagy annak bármely részéhez történő hozzáférését (beleértve minden szolgáltatás, áru és a weboldalon rendelkezésre álló információ hozzáférését) bármikor, saját kizárólagos belátásunk szerint és magyarázatadás vagy bejelentés nélkül. Semmilyen felelősséget sem vállalunk semmilyen veszteségért (legyen az közvetlen, vagy közvetett, megrendelés, jövedelem, vagy haszon elvesztése, fölösleges kiadás, adatokban beálló zavar, vagy adatvesztés, vagy bármilyen közvetlen, vagy következményszerűen bekövetkező bármilyen kár), amely a weboldal Ön által történő használatából származik és ezennel kizárunk minden ilyen felelősségvállalást, akár szerződéses eredetű, magánjogi vétkes cselekményből (hanyagságot is beleértve) vagy egyéb módon merül fel. Ezennel kizárunk a weboldallal kapcsolatos, vagy annak az Ön részéről történő használatával kapcsolatos minden nyilatkozatot, garanciát és feltételt a törvény által megengedett legnagyobb mértékben. Ön vállalja, hogy kártalanít minket minden költséggel, kiadással, követeléssel, veszteséggel, felelősségvállalással vagy eljárással szemben, ami jelen weboldal szabályos vagy szabálytalan használatából ered. Alkalmazandó jog és joghatóság A honlap használatára, illetve a weboldalon keresztül megkötött minden megállapodásra Anglia és Wales törvényei és törvényértelmezései vonatkoznak. Anglia bíróságait illet mindenféle kizárólagos jog a weboldal használatából, vagy a weboldalon keresztül megkötött minden szerződésből eredő mindenféle jogvitában. A weboldalon ajánlott néhány termék vagy szolgáltatás lehet törvénytelen, vagy az Egyesült Királyságon kívül bizonyos országokban nem megengedett. Amennyiben megrendel, átvesz, vásárol, vagy másféle módon használ valamely terméket, vagy szolgáltatást, semmilyen felelősséget sem vállalunk a weboldal használatából eredően Ön által elszenvedett kárért, amit a weblap felkeresésekor az Egyesült Királyság lakosaként Ön nem szenvedett volna el (ideértve azt is, ha nekünk nem áll módunkban intézkedni bármely más országban érvényes jogalkalmazással, vagy kivizsgálással, szabályozással, vagy hatályos bírói döntéssel kapcsolatban). A feltételekben és kikötésekben, valamint az érvénytelenségben bekövetkezett változások; Ezeket a honlappal kapcsolatos feltételeket bármikor módosíthatjuk és megváltoztathatjuk. Akkor úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadja a feltételeket (módosított), amikor a módosítás után legközelebb használja a weboldalt. Oszthatóság Ha egy illetékes joghatóság jelen feltételek és kikötések közül bármelyiket érvénytelennek nyilvánít, az érvénytelenítés nem érinti a többi rendelkezést, amelyek teljes hatállyal érvényben maradnak.

Jelenleg folyik munkaerőfelvétel